Football is for you & me, not for fucking industry

18 Mart 2010 Perşembe

Çanakkale Geçilmez


Dünya tarihinin kuşkusuz en büyük, en destansı, en kutsal direnişidir Çanakkale 1915.

Emperyalizme, işgale, sömürüye karşı direnen anadolu insanının destanıdır Çanakkale.

Yokluk, açlık, sefalet, hastalık içinde ÇANAKKALE GEÇİLMEZ diyen atalarımızın,
Türk-Laz-Çerkes-Gürcü-Kürt her milliyetten ve her inançtan,
her mezhepten insanlarımızın direnişi ve zaferidir.

Çanakkalede ve ülkemizin bağımsızlığı, özgürlüğü için her cephede can vermiş, kan akıtmış onurlu geçmişimizin destanıdır bu.

Tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.

Emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşı haykırıyoruz:

Ç A N A K K A L E
G E Ç İ L M E Z !

Hiç yorum yok: